Η Ιστορία PDF Print E-mail

Η Plural Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ (με διακριτικό τίτλο Plural Consulting ΕΠΕ) ιδρύθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1998.

Η εταιρεία μας είναι συνέχεια της δωδεκάχρονης επαγγελματικής δραστηριότητας των μελών της, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μέλη εταιρειών με όμοιο με αυτή σκοπό. Τα μέλη της είναι κάτοχοι Αδείας Λογιστή Α΄ Τάξης, με πολύχρονη εμπειρία στην διαχείριση οικονομικών υπηρεσιών καθώς και στην οργάνωση, επίβλεψη και τήρηση λογιστηρίων.

Η Plural Consulting ΕΠΕ δραστηριοποιείται στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών (οργάνωση, ανάληψη & επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων, φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων, κλπ) καθώς και στον χώρο των μελετητικών έργων (οικονομοτεχνικές μελέτες, μελέτες μηχανογράφησης κλπ).

Το προσωπικό της αποτελείται από άρτια καταρτισμένους Οικονομολόγους, Λογιστές και Διοικητικό προσωπικό. Η εταιρεία ξεκίνησε έχοντας ως στελέχη μόνο τους εταίρους της και σήμερα πέραν αυτών απασχολεί με συμβάσεις εργασίας δέκα (10) άτομα υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης. Από το σύνολο των δώδεκα ατόμων που απασχολούνται στην εταιρεία τα οκτώ (8) είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. (εκ των οποίων τέσσερα κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών), δύο απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. και δύο απόφοιτοι Ι.Ε.Κ., με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα τήρησης Λογιστηρίων και Διοικητικής υποστήριξης.

Η εταιρεία για την επιμόρφωση των στελεχών πέραν, της καθημερινής ενημέρωσης μέσω των οικονομικών εφημερίδων, του site στο internet και των ειδικών δεκαπενθήμερων περιοδικών (Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας & Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας) που η εταιρεία είναι συνδρομητής, της επίκαιρης βιβλιογραφίας που αναφέρεται και ενσωματώνει τις ενδεχόμενες αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος, στον Κώδικα Βιβλιων & Στοιχείων και στην Εργατική – Ασφαλιστική νομοθεσία, φροντίζει και για την συμμετοχή τους σε ειδικά σεμινάρια. Τα στελέχη της εταιρείας έχουν παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων, ενδεικτικά αναφέρονται :

 • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Σ.)
 • Ανάλυση του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)
 • Ανάλυση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
 • Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
 • Κοστολόγηση – Η ομάδα 9 του ΕΓΛΣ
 • Εργασίες τέλους χρήσης
 • Εσωτερικός έλεγχος – Διαδικάσιες και μεθοδολογία υλοποίησης του στην επιχείρηση
 • Διαχείρηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων των Δ.Λ.Π. εσωλογιστικά & εξωλογιστικά με βάση τους λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ.
 • Αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης (Business Risk Management)
 • Προϋπολογισμός και προϋπολογιστικός έλεγχος (Budgeting & Budgetary Control) - Μέθοδοι και τεχνικές Reporting)

 

 
© 2009 Plural Consulting, All Rights Reserved.