Ποιότητα PDF Print E-mail

Ακρογωνιαίος λίθος της Plural Consulting είναι η εξυπηρέτηση των πελατών της σε προσωπικό επίπεδο λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι κάθε έργασία και κάθε πελάτης έχει διαφορετικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

 
Το στέλεχος αυτό πάντα πλαισιώνεται, όταν απαιτείται, από έμπειρα στελέχη, δημιουργώντας την ομάδα έργου.
 2
Η σύνθεση των ομάδων έργου διατηρείται με τέτοιο τρόπο ώστε να τηρηθούν δύο κριτήρια:
   a
Συνέχεια ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα της ομάδας γνωρίζοντας καλύτερα τις εργασίες του πελάτη και
   εναλλαγή ώστε να διατηρηθεί η ανεξαρτησία της ομάδας
 3
Επίσης πάντα φροντίζουμε να υπάρχει και δεύτερο στέλεχος που είναι ενήμερος για τον πελάτη ώστε ανά πάσα στιγμή να υπάρχει κάποιο υψηλόβαθμο στέλεχος που να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον πελάτη
 4
Η εσωτερική μας δομή είναι τέτοια, που ο γενικός διευθυντής είναι ενήμερος για όλες τις εργασίες, ώστε όλοι οι πελάτες μας έχουν τη σιγουριά ότι τα προβλήματά τους συζητιούνται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο της εταιρίας.

 

Όλα τα παραπάνω μαζί με την άριστη και συνεχή εκπαίδευση όλου του προσωπικού δημιουργούν ένα περιβάλλον που συνδυάζει τον επαγγελματισμό με το ανθρώπινο πρόσωπο και εξασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

 
© 2009 Plural Consulting, All Rights Reserved.