Λογιστικές Υπηρεσίες PDF Print E-mail

Οργάνωση Λογιστηρίων

Η δομή του λογιστηρίου καθώς και η οργάνωση των συστημάτων πληροφόρησης και εσωτερικών διαδικασιών είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο και πολύπλοκο έργο. Καθώς το λογιστήριο είναι είναι ένα σημαντικό τμήμα στην λειτουργία μιας επιχείρησης και ενδεχόμενα λάθη του έχουν σοβαρές συνέπειες, η σωστή του οργάνωση είναι απαραίτητη.

Η Plural Consulting έχει μεγάλη εμπειρία να οργανώνει λογιστήρια καθώς και να τα βοηθάει να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που πρόκειται να αντιμετωπίσουν. Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο προσωπικό η Plural Consulting σε στενή συνεργασία με τον πελάτη σχεδιάζει βάση των συγκεκριμένων αναγκών της οικονομικής μονάδας δομές και διαδικασίες κατάλληλες για τη σωστή λειτουργία της.

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων

Σε περίπτωση που η επιχείρηση, δε θέλει να έχει δικό της ένα πλήρες λογιστήριο η Plural Consulting μπορεί να παρέχει λογιστικές υπηρεσίες τηρώντας πλήρη λογιστικά βιβλία με δικά της μέσα. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στο παραγωγικό τους έργο και δεν αναλώνονται σε περίπλοκες και δευτερεύουσες γι αυτούς εργασίες.

Επίβλεψη Λογιστηρίων

Στην περίπτωση που κάποια οικονομική μονάδα έχει λογιστήριο που ασχολείται με τις καθημερινές λογιστικές εργασίες χωρίς να διαθέτει ανώτερο λογιστικό προσωπικό, η Plural Consulting μπορεί να διαθέσει έμπειρους και εξειδικευμένους λογιστές για την επίβλεψη ή και την διεκπεραίωση πολύπλοκων λογιστικών εργασιών όπως:
  1. Επίβλεψη τρεχουσών συναλλαγών λογιστηρίων.
  2. Δημιουργία κυκλώματος αναλυτικής λογιστικής.
  3. Σύνταξη ισολογισμών.
  4. Διεκπεραίωση φορολογικών ελέγχων.
  5. Αντιμετώπιση Εργατικών και Ασφαλιστικών θεμάτων.

Εφαρμογή Κ.Β.Σ.

Πιστοποιούμε την τήρηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με αντικειμενικό σκοπό την προστασία της επιχείρησης από πολλαπλά πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν μετά από έλεγχο των φορολογικών αρχών.

Μισθοδοσία

Η Plural Consulting αναλαμβάνει τον υπολογισμό της μισθοδοσίας κάθε είδους επιχείρησης καθώς διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό.
 
© 2009 Plural Consulting, All Rights Reserved.