Φοροτεχνικές Υπηρεσίες PDF Print E-mail

Η Plural Consulting ΕΠΕ παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Όποιος κι αν είναι ο τομέας που χρειάζεται φορολογικές συμβουλές η Plural Consulting έχει το κατάλληλο προσωπικό στο να δώσει εξειδικευμένες λύσεις σε όλα τα φορολογικά θέματα όπως: φορολογία κεφαλαίου, εισοδήματος, Φ.Π.Α, χαρτοσήμων, κληρονομιάς, μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. Επίσης αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε ότι έχει σχέση με τη φορολογία όπως συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων.

 

 
© 2009 Plural Consulting, All Rights Reserved.