Υπηρεσίες σε φορείς του Γ’ ΚΠΣ PDF Print E-mail

Η Plural Consulting παρέχει Οικονομολογιστικές Υπηρεσίες σε φορείς του Γ’ ΚΠΣ. Μεταξύ των υπηρεσιών που αναλαμβάνει είναι:

Υπηρεσίες σε φορείς του Δημοσίου
  1. Η τήρηση αναλυτικής λογιστικής ανά έργο.
  2. Η σύνταξη των Μ.Δ.Δ. υποέργου των έργων που εκτελούνται στο πλαίσιοτου Γ’ ΚΠΣ.
  3. Η ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω στο Ο.Π.Σ.
  4. Η σύνταξη και υποβολή των τριμηνιαίων Στατιστικών Δελτίων στην Γ.Γ. της Ε.Σ.Υ.Ε.
  5. Η σύνταξη των Cost Statements των ερευνητικών έργων της Ε.Ε. που εκτελεί η εταιρεία μας, στο πλαίσιο του 5ου & 6ου Προγράμματος – Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογία
 
© 2009 Plural Consulting, All Rights Reserved.