Η εταιρεία Print

Η Plural Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ (με διακριτικό τίτλο Plural Consulting ΕΠΕ) είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, ιδρύθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1998 (ΦΕΚ 9564/98) με την επωνυμία Morgenstern Consulting ΕΠΕ. Την 31η Δεκεμβρίου 2003 έγινε τροποποίηση του καταστατικού της αλλάζοντας την επωνυμία της σε Plural Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ (ΦΕΚ 14065/2003).


 
Ιστορία
ΙστορίαΗ εταιρεία μας είναι συνέχεια της δωδεκάχρονης επαγγελματικής δραστηριότητας των μελών της.
Περισσότερα »  
 
 
Ποιότητα
ΠοιοτότηταΑκρογωνιαίος λίθος της Plural Consulting είναι η εξυπηρέτηση των πελατών της με βάση τα κριτήρια ποιότητας.
Περισσότερα »